Menu Sluiten

Voorwaarden

Gratis accomodatie in ruil voor klussen’ is in de eerste plaats gebaseerd op vertrouwen. U doet voor ons een aantal klussen en in ruil daarvoor bieden wij u gratis verblijf aan in ons mooie zomerhuis. Uit de jarenlange ervaring die wij hebben met deze constructie zijn een aantal regels/voorwaarden naar voren gekomen waar zowel klusser als huiseigenaar zich aan dienen te houden. Bij het niet naleven van deze voorwaarden wordt de klusperiode per direct afgebroken. Gelukkig is dit tot op heden niet voorgekomen.

Procedure

Minimaal 1 maand vooraf aan iedere klusperiode vindt er een kennismakingsgesprek plaats in Groningen, de woonplaats van de huiseigenaar. Na dit gesprek wordt binnen 3 dagen door de huiseigenaar aangegeven of de klusperiode doorgang kan vinden. 

Klusser meldt zich op afgesproken datum en tijdstip bij de Casa en ontvangt daar sleutels en een rondleiding.

Klusser overhandigt bij vertrek de sleutels aan beheerder bij de Casa.

Verzekeringen

Klusser is verantwoordelijk voor eigen verzekeringen.

Kosten

Er zijn geen financiële transacties tussen klusser en huiseigenaar, te weten:

  • Er is geen vergoeding aan klussers van werkzaamheden, transportkosten of levensonderhoud. Huiseigenaar ontvangt geen huur.
  • Alle te gebruiken materialen nodig voor de klus wordt vooraf besproken en zijn in principe aanwezig. Extra/onvoorziene zaken die ten behoeve van een uit te voeren klus dienen te worden aangeschaft worden, na overleg met huiseigenaar, door huiseigenaar vergoed. Kleine benodigdheden kunnen tot een totaalbedrag van maximaal 50 euro worden aangeschaft. Na overleg van betaalbewijzen wordt het bedrag overgemaakt door huiseigenaar aan klusser.

Accommodatie

De accommodatie bevat het gebruik van het huis/de Casa door maximaal 2 personen. Het ontvangen van meer personen en/of andere personen dan ontmoet bij het intakegesprek in de Casa of op het terrein van de Casa, is niet toegestaan.

In de accommodatie wordt gebruik gemaakt van butagasflessen. Bij aankomst staat er 1 in gebruik en 1 volle fles klaar. Klusser zorgt zelf voor vervanging van lege flessen en laat bij vertrek dezelfde situatie achter, 1 in gebruik en 1 volle fles.

Voor verwarming wordt gebruik gemaakt van een houtkachel. Hiervoor is openhaardhout aanwezig. Klusser zorgt indien nodig voor aanvullend openhaardhout.

De Casa heeft een septictank en klusser wordt verzocht toiletpapier niet in het toilet te gooien, maar in toiletprullenbak.

Klusser dient na vertrek de watertoevoer af te sluiten.

Het zwembad is tijdens de klusperiode niet in bedrijf.

Klusperiode

De minimum klusperiode is zes weken. Huiseigenaar wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht wanneer klusser om dringende redenen voortijdig de klus afbreekt en de Casa verlaat.

Tijdens de klusperiode vindt er frequent, 2-wekelijks, telefonisch overleg plaats tussen klusser en huiseigenaar. Daarnaast houdt klusser huiseigenaar op de hoogte via mail/whats-app .

Bij het einde van de klusperiode en vertrek zijn de afgesproken werkzaamheden gedaan.